NARLIDERE İLÇE BAŞKANLIĞI


DZ.K.K.LIĞI TARAFINDAN İŞLETİLEN AKSAZ VE ULUÇINAR ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİNDE EMEKLİ DEVRE / GRUPLARINA 2017 YILI DUYURUSU

04 Ocak 2017, Çarşamba
DZ.K.K.LIĞI TARAFINDAN İŞLETİLEN AKSAZ (MARMARİS/MUĞLA) VE ULUÇINAR (İSKENDERUN) ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİNDE EMEKLİ DEVRELERİNE / GRUPLARINA 2017 YILI YAZ SEZONUNDA UYGULANACAK TOPLU TAHSİS ESASLARI
 
İLGİ     :           MY 58-4(A) TSK Orduevleri,  Askeri  Gazinolar,  Kışla  Gazinoları  ve  Vardiya   Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönergesi.
 
1.         TSK Eğitim Merkezlerinin münferit müracaat edilen dönemleri haricindeki bazı dönemlerinden ilgi Yönerge gereği emekli devrelerine/gruplarına toplu tahsisler yapılabilmektedir.
 
2.         Bu kapsamda, Dz.K.K.lığı tarafından işletilen AKSAZ (Marmaris/MUĞLA) ve ULUÇINAR (İSKENDERUN) Özel Eğitim Merkezlerinde 2017 yılı yaz sezonunda uygulanacak toplu tahsis esasları aşağıda olduğu gibidir.
 
            a.         1, 2, 3,  16 ve   17’nci dönemlerine  (01-10 Mayıs, 13-22  Mayıs,  25 Mayıs-03 Haziran,  28 Ekim-06 Kasım ve 09-18 Kasım) emekli subaylar ve astsubaylar başvurabilecektir.
 
            b.         Tercih edilen ÖEM.leri ve dönemler ile motel miktarını belirten müracaat dilekçeleri, grup başkanı tarafından hazırlanarak, en geç 01 Şubat 2017 tarihine kadar “Dz.K.K.lığı Per.Bşk.lığı Dismor.Ş.Md.lüğü  06100  Bakanlıklar/ANKARA”  adresine  gönderilecektir.  Planlama  sonuçları 03 Nisan 2017 tarihinde ilgili grup başkanlarına bildirilecektir.
 
            c.         Devre/grup adına toplu tahsis talebinde bulunulacaktır. Bu nedenle müracaatlar devre isimleri (1963 devresi, 1963 yılı mezunları gibi) belirtilerek yapılacak, grup başkanı olarak görevlendirilen personelin kimlik, adres ve iletişim bilgileri  müracaat dilekçesinde belirtilecektir.
 
            ç.         Birden fazla dönem ve ÖEM seçenekli olarak yapılacak müracaatlarda mutlaka öncelik belirtilecektir. Öncelik belirtilmeden yapılacak müracaatlarda uygun dönem ve ÖEM.nden tahsis planlanacaktır.
 
            d.         Toplu tahsislere katılan personelden münferit puan düşülmeyecek, grup puanı düşülecek ve tahsis planlamasında grubun geçmiş yıllarda istifade ettiği yıl ve motel miktarları dikkate alınacaktır. Toplu tahsis dönemlerinde ÖEM.lerinden müstafi kartı sahibi personele de motel tahsis edilebilecektir.
 
            e.         Bir devre/grubun bir sezonda birden fazla ÖEM ve döneminden istifade etmemesi için devre/grupların talepleri her yıl Kuvvet K.lıkları ve J.Gn.K.lığı ile koordine edilmektedir.
 
3.         Tahsis yapılan devre/grupların ÖEM.lerinden azami şekilde istifadesini sağlamak maksadıyla personel listeleri dönem başlangıç tarihinden en az 30 gün önce “Dz.K.K.lığı Per.Bşk.lığı Dismor.Ş.Md.lüğü 06100 Bakanlıklar/ANKARA” adresine gönderilecektir.
 
FAX: 0312 417 30 65
 
4.         Geçmiş yıllarda bazı devre/grupların, dilekçelerine istinaden yapılan tahsislerde belirtilenden daha az bir personel mevcudu ile tesislere katıldığı, tahsislerini iptal ettiği, bu nedenle tesislerin yeterli doluluk oranına ulaşamadığı ve ilgili tesisin maddi olarak zarara uğradığı tespit edilmiştir. Tahsis planlamaları tesisin açılmasına yetecek doluluk oranına ulaşıp ulaşmadığına göre yapılmaktadır. Bu nedenle tesise katılacak personel sayısının doğruluğu önem arz etmektedir. Belirtilen şekilde hareket edecek olan grupların durumları müteakip yıllarda yapılacak planlamalarda dikkate alınacaktır.